top of page
Търсене

Кандидатствайте сега за отпускане на безвъзмездна непряка финансова подкрепа за МСП: проект ETGG2030
Кандидатствайте сега за отпускане на безвъзмездна непряка финансова подкрепа за МСП в рамките на проекта „Европейският туризъм става зелен" European Tourism Going Green (ETGG) 2030!


Станете част от общността на ETGG 2030, за да прилагате устойчив и отговорен туризъм!


Многобройните кризи от глобално естество, като бързото намаляване на биологичното разнообразие, екстремните метеорологични явления, социалното неравенство и в крайна сметка пандемията от COVID 19, изискват спешни отговори и бързи действия. Проектът The European Tourism Going Green 2030 (ETGG 2030) – „Европейският туризъм става зелен 2030“, изпълняван от 9 проектни партньора базирани в 6 държави, има за цел да подкрепи европейски малки и средни предприятия (МСП) в областта на туризма по пътя им към по-голяма устойчивост. С помощта на общоевропейска мрежа от експерти по устойчивост, университети, бизнес асоциации, търговски камари, туристически организации и неправителствени организации (НПО), е създадена система за трансфер на знания и обучение на МСП по темата за устойчивото управление на туризма, която в основата си води до сертифициране за устойчивост на туристически предприятия.


Ако сте МСП, работещо в областта на туристическите настанявания (места за настаняване), бихме искали да ви подкрепим в подобряването на резултатите ви и постиженията ви, свързани с по-голяма устойчивост и повишаването на конкурентоспособността ви чрез участие в европейската програма ETGG 2030.


Какво предлагаме


Обучения и инструменти за повишаване на знанията ви за устойчив туризъм, семинари за взаимно обучение и обмен на знания, индивидуално менторство, предоставено от експерти в областта, създаване на международни мрежи от контакти и достъп до нови пазари, както и финансова подкрепа под формата на ваучер за достъп до сертификати за устойчивост.


Тези дейности за изграждане на капацитет ще ви дадат възможност да приложите практики за устойчивост във вашия бизнес, което ще доведе, наред с другото, до по-малко потребление на енергия и ресурси и до по-удовлетворени служители и гости.


Защо трябва да участвате


Още с подаването на формуляра за кандидатстване ще получите безплатен достъп до европейската онлайн система “Going Green“ за туристически предприятия!


Системата включва:

  • Европейска база от знания с примери за добри практики, контакти за достъп до инструменти за обучение, до подкрепящи ви организации и експерти, с оглед повишаване на нивото на устойчивия характер на вашия бизнес и доближаването му до покриване на изискванията за сертифициране, и

  • инструмента за самооценка "R U Ready for Certification", за да проверите текущите си показатели за устойчивост и за да можете да идентифицирате евентуални възможности за подобрение.

Участието в програмата е безплатно за всички одобрени за участие МСП, като всички разходи се покриват от бюджета на проект ETGG 2030 до лимита на предоставената финансова подкрепа в България.


Кой може да участва


Малки и средни предприятия, установени в България, от едни от следните туристически сектори и икономически дейности (класификация NACE Rev. 2):

  • Хотели и подобни места за настаняване (включително семейни хотели, апартхотели, СПА хотели, винарски изби предлагащи краткосрочно настаняване в условията на винен туризъм и др.) – (NACE 55.10)

  • Туристически, ваканционни и други места за краткосрочно настаняване (включително хижи, вилни и туристически селища, хостели, дървени къщички, бунгала и др.) – (NACE 55.20)

  • Къмпинги и терени за каравани и къмпинг автомобили – (NACE 55.30)

Освен това, бизнесът ви трябва да се намира на територията на дестинация, в която е разположен национален парк или друга защитена зона (обекти по "Натура 2000"), значим обект от световното културното наследство (обекти на ЮНЕСКО) или друг обект, който да представлява основна туристическа атракция за съответната дестинация.


Как да участвате


Моля, следвайте следните стъпки:

  • Посетете уебсайта на проекта: https://destinet.eu/etgg2030/smecall/bulgaria

  • Кликнете върху бутона „Кандидатствайте сега".

  • Попълнете всички раздели на формуляра за кандидатстване. Ако желаете да се запознаете с него предварително, образец на структурата на формуляра е наличен в Приложението към Насоките за кандидатстване.

  • Приемете политиката за поверителност и наличната декларация.

  • Кликнете върху "Изпрати".

Крайният срок за кандидатстване е понеделник, 11 април 2022 г., 18.00 ч. българско време.


За повече информация и кандидатстване посетете уеб страницата на проекта: https://destinet.eu/etgg2030/smecall/bulgaria
Comentários


bottom of page