top of page
Търсене

Успешнo съчетаване на биодинамичното земеделие и възобновяемата енергия!

ДМД НТ и френският й партньор Solea успешно завършиха фотоволтаичната инсталация на българската компания Версол, която захранва със слънчева енергия биофермата й в Лик.


Фирмата Версол, специализирана в биодинамичното земеделие, пожела да съчетае енергийната независимост и устойчивото развитие, за да може биофермата й, която не е свързана с обществената електрическа мрежа, да задоволява енергийните си нужди благодарение на възобновяема енергия.


Тази инсталация позволява на фермата да се възползва от фотоволтаична инсталация за собствено потребление, управлявана от хибриден шкаф с мощност 30 kVA и интегриран енергиен мениджър, с фотоволтаична мощност от 30 kWp и възможност за разширение с още 30 kWp. Инсталацията е оборудвана и със 108 kWh литиеви батерии за съхранение.


ДМД НТ даде възможност на българската компания Версол да намери иновативни решения по отношение на:

  • Предвиждане на бъдещо разширяване на фотоволтаичното поле и контрол на оборудването от трети страни в системата;

  • Интегриране на интелигентна система за контрол на натоварването;

  • Управление на генератор без добавяне на допълнителен контролен панел.

ДМД НТ се радва, че участва в този проект, който позволява да се съчетаят биодинамичното земеделие и възобновяемата енергия.


За повече информация относно Версол и биодинамичното земеделие: https://versol.bg/


Биоферма Версол, Лик (България)

Фотоволтаична система, биоферма Версол

Продукти, биоферма Версол

Comments


bottom of page